Kapatmak için ESC basınız.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Türk-İslam Devleti’nin Doğuşu

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Türk-İslam Devleti’nin Doğuşu – Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun tarihi, kültürü, sanatı, ekonomisi, askeri gücü, bilim ve teknolojisi hakkında kapsamlı bir bakış sunuyor. Ayrıca, imparatorluğun hükümdarları ve liderleri hakkında bilgi veriyor ve Moğol istilası sonrası döneme değiniyor. Selçuklu İmparatorluğu’nun tarihi, Orta Asya’da ortaya çıkan Türk-İslam devletlerinin en önemlilerinden biridir ve İslam medeniyetinin gelişiminde büyük rol oynamıştır. Makalede yer alan detaylı bilgiler, Selçuklu İmparatorluğu’nun tarihi ve kültürel mirasını anlamak isteyen okuyucular için önemli bir kaynak olabilir.

Okumaya Devam Et

Slavların Kökeni

Slavların Kökeni ile ilgili yapılan çalışmalar 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında ciddi bir seviyeye ulaşmıştır. İlk çalışmalar etnografya ve coğrafya alanında sayılabilir. İlk dönem Rus kaynaklarında, kilise kayıtlarından…

Okumaya Devam Et

Ayastefanos Antlaşması – 3 Mart 1878

Ayastefanos Antlaşması, 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonunda imzalanan ateşkes ve barış antlaşmasıdır. 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgisiyle sonuçlandı. Rus ordusu, batıdan Yeşilköy’e (eski adı Ayastefanos), doğudan Erzurum’a kadar geldi. Osmanlı İmparatorluğu barış istedi. Rus…

Okumaya Devam Et

Irkçılık ve Ku Klux Klan

Irkçılık ve Ku Klux Klan Amerika kıtasına getirilen Afrikalılar ırkçılıktan çok çektiler. Kaderlerini değiştiren olay Amerikan iç savaşı oldu. Abraham Lincoln’un köleliği kaldırma vaadiyle 1860’taki seçimi kazanması bir dönüm noktasıdır….

Okumaya Devam Et